Impormasyon Tungkol sa Coronavirus Vaccination

新型コロナウイルスのワクチン接種について

2021/02/12 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Ang pagbabakuna laban sa coronavirus ay magsisimula sa ilang mga munisipalidad.  Inihayag ng Mie Prefecture ang mga opisyal na detalye as of February 3, 2021. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang homepage o mga press release para sa rehiyon kung saan ka nakatira.

 1. Sino ang maaaring makamakapagpa-bakuna

Lahat ng tao na naka-rehistro bilang residente ng Mie

 1. Bayad as bakuna

LIBRE

 1. Panahon ng vaccination

Kung inaprubahan ng gobyerno ang kaligtasan ng bakuna at pinasimulan ang proseso ng pamamahagi, ang pagbabakuna ay ipapamahagi ayon sa pagkakasunud-sunod:

1 – Mga health service providers, frontliners, atbp.

2 – Mga matatanda na higit sa 65 (mga taong ipinanganak bago ang Abril 1, 1957)

3 – Mga taong may problema sa kalusugan at mga nagtatrabaho as asylum, atbp.

4 – Iba pang mga mamamayan

* Vaccination for healthcare providers is expected to begin in mid-February, and for the elderly to begin as early as April 1.

 1. Lugar ng vaccination

Ibibigay ang bakuna sa mga ospital o sentro ng pagbabakuna sa lugar kung saan ka nakatira.

 1. Paano ang sistema ng pagbabakuna
 • Ang bakuna ay gagawin ng dalawang beses. Ang first at second stage sa magkahiwalay na panahon gagawin pero ang mga bakuna na ituturok ay galing sa iisang pharmaceutical company.
 • Ang “Vaccine Ticket” (Sesshu-ken – 接種 券) at “New Coronavirus Vaccine Announcement” (Shingata Coronavirus Sesshu no Oshirase – 新型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接種 の お 知 ら ら Será) ay ipadadala sainyo ng mga munisipyo.
 • Kinakailangan ang reservation upang makatanggap ng vaccination.

Reference: Homepage of the Ministry of Health, Labor and Welfare
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap dahil sa coronavirus, tawagan ang Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente

TEL: 080-3300-8077 (Assistance sa iba’t-ibang linguwahe)

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga holiday), mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon

Tungkol sa tulong ng mga kailangang bayaran para sa enrollment 2021

2021/02/12 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

小中学校に通うお子さんを持つ保護者の方へ 就学に必要な費用の援助について

Para sa mga magulang na may mga anak na pumapasok sa elementarya at junior high school

Para sa mga may problema sa gastusin ng compulsory education ng anak (elementarya at junior high school), ang bawat lungsod ay nagbibigay ng tulong para sa mga gastos na kinakailangan para sa pag-enroll. Kailangan mong mag-apply para makatanggap ng tulong. Ang mga gastusin na kasali sa tulong na matatanggap ay ang mga sumusunod.

<Ang mga kasali sa tulong(halimbawa)>

 1. School Supplies / Pamasahe papunta sa School (kasama na ang mga miscellaneous School Supplies)
 2. School lunch fee
 3. Bayad sa Extracurricular Activity
 4. Mga gastos sa medisina
 5. Ang paggasta na nauugnay sa pagpapatala sa paaralan
 6. Bayad sa School trip, atbp.

<Dokumento sa aplikasyon>

Ang mga form ng aplikasyon ay maaaring makuha sa elementarya at junior high school at board of education. Ang destinasyon ng pagsusumite at ang deadline ay magkakaiba din sa bawat bayan at lungsod. Ang mga nagnanais na makatanggap ng tulong ay dapat kumonsulta sa elementarya at junior high school at mga komiteng pang-edukasyon ng mga munisipyo sa lalong madaling panahon. Kinakailangan din mag-apply kada taon. Kung nais mong magpatuloy hanggang sa buong taon ng 2021, kakailanganin mong mag-apply muli.

Mga kondisyon upang makatanggap

Upang makatanggap ng tulong, kinakailangang matugunan ang mga kondisyon at pamantayan ng bawat lungsod. Dahil magkakaiba ang mga kondisyon at pamantayan depende sa bawat lungsod, mangyaring makipag-ugnay sa board of education ng bawat lungsod. Para sa reference, ang mga kondisyon ng Tsu City ay nakalista sa ibaba.

Sanggunian: Kapag sa Tsu

Ang mga nakatira sa Tsu City, ay makakasali sa alinmang mga sumusunod sa taong 2020 o 2021

 1. Ang mga taong tumigil o nawalan ng seikatsu hogo o welfare.
 2. Ang mga tao na may tax exemption o pagbabawas o exemption mula sa citizen tax
 3. Ang mga tumatanggap ng allowance support ng bata
 4. Ang mga nahihirapan na mga magulang na makapagbayad ng gastusin na kailangan para sa pag-enroll dahil sa mga espesyal na dahilan o sitwasyon.

*Sanggunian: Basehan ng halaga ng kinikitang  sweldo para makatanggap ng tulong

Halaga ng standard income 2 Household 3 Household 4 Household 5 Household
Household total income Humigit-kumulang 2.00 milyong yen Humigit-kumulang 2.60 milyong yen Humigit-kumulang 3.10 million yen Humigit-kumulang 3.30 million yen

*Ito ang mga pamantayan para sa lungsod ng Tsu at maaaring magbago ayon sa munisipalidad. Ang pamantayan ng pagkalkula ay mag-iiba depende sa bilang ng mga sambayanan, edad, atbp.