Isaalang-alang ang pagkuha ng pang-apat na doses ng bakuna sa covid

新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の検討をお願いします

2022/07/29 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Mga taong maaaring kumuha ng ikaapat na doses

Ang mga taong kumuha ng pangatlong doses 5 o higit pang mga buwan ang nakalipas at naaayon sa isa sa mga item 1, 2 at 3 sa ibaba.

  1. Mga taong mahigit 60 taong gulang
  2. Mga taong nasa pagitan ng edad na 18 at 60 na may malalang sakit o na-diagnose na may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas ng isang manggagamot
  3. Chana Mula 18 taong gulang hanggang 60 taong gulang, medical staff atbp. at mga manggagawa sa mga nursing home, atbp.

Tungkol sa vaccination ticket

Ang mga vaccination ticket para sa ika-4 na dosis ay ipinapadala sa mga taong higit sa 60 taong gulang.

Ang paraan ng pamamahagi ng mga tiket para sa mga taong wala pang 60 taong gulang na kwalipikado para sa ikaapat na doses ay nag-iiba ayon sa munisipalidad, kaya kakailanganin mong suriin ang mga detalye sa pamahalaang munisipyo kung saan ka nakatira.

Kung hindi ka pa nakakakuha ng pangatlong doses, subukang inumin ito..

Kapag natanggap mo ang card ng pagbabakuna para sa ikatlong pagbabakuna, suriin ang institusyong medikal at ang lugar kung saan mo isinasagawa ang pagbabakuna at gumawa ng reserbasyon tulad ng ginawa mo para sa una at pangalawang pagbabakuna.

Mag-ingat sa mga Scam

Libre ang pagbabakuna! Ang gobyerno ay hindi kailanman hihingi ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng mga email at tawag sa telepono.

Contact Information

  • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Dayuhan” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Pinagsamang mensahe mula sa mga Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (Hulyo 15, 2022)

2022/07/29 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

愛知県・岐阜県・三重県知事からの共同メッセージ(2022年7月15日) ~新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために~

~ Upang protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus reinfection~

Ang bilang ng mga kaso ng bagong variant na “BA.5” ay tumataas sa buong bansa.  Ang Aichi, Gifu at Mie prefecture ay nag-uulat din ng maraming bagong kaso.

Sa oras na ito, dumarami ang mga pagkakataong makipagkita at makipag-chat sa iba, habang nagsisimula ang mga pista opisyal sa tag-araw at mga kaganapan tulad ng “Obon”.  Kaya, kinakailangan na gumawa ng mas mahigpit na mga hakbang sa pag-iwas.  Kung tumaas pa ang mga kaso, magiging mahirap na mapanatili ang mga medikal na imprastraktura at mga aktibidad na socioeconomic.

Upang maiwasan ang impeksyon, ang mga awtoridad ay humihingi ng tulong sa lahat ng mga mamamayan at negosyo.

Gawin ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas upang “huwag mahawa at huwag ipasa ang impeksyon”

Mahalagang magsuot ng face mask, maghugas at magdisimpekta ng iyong mga kamay, panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa mga tao, panatilihing maaliwalas ang iyong tahanan at huwag lumabas kapag masama ang pakiramdam mo, bukod pa sa pagkuha ng wastong pangangalaga sa heatstroke.

Sa oras ng pagkain, magsuot ng face mask kapag nagsasalita (Mask Kaishoku – マスク会食) at hangga’t maaari ay iwasang magsalita (黙食 – Mokushoku).  Gumamit ng mga restawran na inaprubahan ng mga pamahalaang panlalawigan.

Huwag kalimutang gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas kapag naglalakbay o kapag babalik sa bahay ng iyong mga magulang

Kung makatagpo ka ng isang matanda o isang taong may malalang sakit, magsuot ng face mask at magpahangin nang madalas sa silid, kahit na nasa loob ka ng bahay.

Iwasan ang mga aktibidad na may mataas na panganib ng impeksyon kapag umalis ka sa bahay.

Isaalang-alang din ang pagkakaroon ng PCR test bago umalis ng bahay.

Subukang magpa third o fourth doses ng vaccine

Inaasahan na ang booster vaccine ng Covid vaccine ay makaiwas sa pagsisimula at paglala ng mga sintomas.  Kung hindi ka pa nakakakuha ng pangatlong dosis, o kung handa ka na para sa ikaapat na pagbabakuna, isaalang-alang ang pagkuha ng bakuna.

Pinagsamang mensahe mula sa mga Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (sa japanese lang)

Contact information

  • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai and Japanese

  • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Call MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie (TEL: 080-3300-8077).

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai and Japanese