Tungkol sa mga pamamaraan ng paggamot sa covid

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養方法について)

2022/09/26 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Ang public health center (hokenjo) ay hindi makikipag-ugnayan sa mga taong nagpositibo sa testing na mababa ang panganib na lumala ang mga sintomas.  Sa prinsipyo, ang treatment ay gagawin sa sariling bahay.

Mga mahahalagang punto tungkol sa treatment sa sariling bahay

Tungkol sa treatment sa mga accommodation facilities

Sa Mie Prefecture, may mga treatment accommodation facility para sa mga hindi maka-recover sa kanilang bahay.

Ibinibigay ang priyoridad sa accommodation sa mga taong may katamtamang sintomas at mga taong nagpositibo sa testing na may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas.

Tungkol sa pag accommode para sa layunin ng ma-isolate ang mga miyembro ng pamilya na magkakasamang nakatira, ang priyoridad ay ibinibigay sa mga taong angkop sa mga item 1 hanggang 3.

 1. Mga essential workers tulad mga health care workers at mga caregiver sa mga nursing homes.
 2. Mga taong may mga underlying na sakit na nasa panganib na lumala
 3. Mga matatandang tao (mahigit 70 taong gulang), at mga taong nakatira sa mga buntis na kababaihan at nahihirapang gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iwas
 4. Kung interesado ka sa medical treatment sa mga accommodation facilities, mangyaring mag-apply gamit ang mga form sa ibaba (sa wikang Japanese lamang).

Application form para sa medical treatment sa mga accommodation facilities

Reapplication form para sa medical treatment sa mga accommodation facilities (use this form when applying for a second time onwards)

Mahalagang puntos

 • Ang mga tao lang na nagpositibo ang maaaring mag-apply (ang mga taong nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga nahawaang tao ay hindi maaaring mag-apply)
 • Ang mga taong may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas (ang mga taong ito ay nakatanggap ng paunawa mula sa hokenjo) ay dapat magparehistro para sa hokenjo.
 • Ang mga pamilyang gustong magpagamot sa mga accommodation facilities ay dapat magparehistro ng kanilang mga kamag-anak nang hiwalay, isa-isa..

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan para sa Medical Treatment at accommodation facilities (sa wikang Japanese only)

Mieken Iryo Hoken-bu Shukuhaku Jitaku Ryoho Project Team (三重県医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム)

TEL: 059-224-3407/059-224-2085

FAX: 059-224-2558

E-mail: shukuhaku@pref.me.lg.jp

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Panahon ng treatment para sa mga taong may mga sintomas (maliban sa mga taong nagamot ng mechanical respirators)

2022/09/26 Lunes Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ 症状がある人(人工呼吸器等による治療を行った人を除く)の療養期間について

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

 1. Mga taong kasalukuyang naospital (kabilang ang mga matatandang nakatira sa mga nursing home at mga kaugnay na pasilidad)

Ang panahon ng treatment ay nagtatapos ng 10 araw pagkatapos ng pagsisimula ng sintomas at 72 oras pagkatapos ng mawala ang sintomas (*).

 1. Mga taong hindi naospital

Ang panahon ng treatment ay nagtatapos ng 7 oras pagkatapos ng pagsisimula ng sintomas at 24 na oras pagkatapos na mawala ang sintomas (*).

* Ang sintomas na lunas ay isang termino na nangangahulugan na ang lagnat ay nabawasan nang hindi gumagamit ng antipyretics at ang mga sintomas sa paghinga ay bumubuti.

Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 10 araw, nananatili ang panganib ng impeksyon, kaya gawin ang mga sumusunod na pang-iwas.

 • Suriin ang iyong kondisyon sa kalusugan at kunin ang temperatura
 • Iwasang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa mga grupong high risk, tulad ng mga matatanda
 • Iwasan ang mga hindi kailangan, hindi agarang pagbisita sa mga pasilidad na may mataas na panganib tulad ng mga nursing home
 • Huwag gumamit ng mga lugar na may mataas na panganib ng impeksyon o pagkain sa mga pampublikong lugar
 • Palaging gumamit ng mask

Halimbawa ng kaso: Ang isang taong ginagamot sa bahay ay nangangailangan ng panahon ng paggaling na 7 araw, kahit na humupa ang mga sintomas sa ikalawang araw mula nang mahawaan.

Day 0 Day 1 Day 2 ・・・ Day 7
Pinaka-unang araw Treatment Treatment

(Paghupa ng sintomas)

Treatment Pagtatapos ng treatment

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese