Panahon ng treatment para sa mga taong may mga sintomas (maliban sa mga taong nagamot ng mechanical respirators)

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ 症状がある人(人工呼吸器等による治療を行った人を除く)の療養期間について

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

 1. Mga taong kasalukuyang naospital (kabilang ang mga matatandang nakatira sa mga nursing home at mga kaugnay na pasilidad)

Ang panahon ng treatment ay nagtatapos ng 10 araw pagkatapos ng pagsisimula ng sintomas at 72 oras pagkatapos ng mawala ang sintomas (*).

 1. Mga taong hindi naospital

Ang panahon ng treatment ay nagtatapos ng 7 oras pagkatapos ng pagsisimula ng sintomas at 24 na oras pagkatapos na mawala ang sintomas (*).

* Ang sintomas na lunas ay isang termino na nangangahulugan na ang lagnat ay nabawasan nang hindi gumagamit ng antipyretics at ang mga sintomas sa paghinga ay bumubuti.

Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 10 araw, nananatili ang panganib ng impeksyon, kaya gawin ang mga sumusunod na pang-iwas.

 • Suriin ang iyong kondisyon sa kalusugan at kunin ang temperatura
 • Iwasang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa mga grupong high risk, tulad ng mga matatanda
 • Iwasan ang mga hindi kailangan, hindi agarang pagbisita sa mga pasilidad na may mataas na panganib tulad ng mga nursing home
 • Huwag gumamit ng mga lugar na may mataas na panganib ng impeksyon o pagkain sa mga pampublikong lugar
 • Palaging gumamit ng mask

Halimbawa ng kaso: Ang isang taong ginagamot sa bahay ay nangangailangan ng panahon ng paggaling na 7 araw, kahit na humupa ang mga sintomas sa ikalawang araw mula nang mahawaan.

Day 0 Day 1 Day 2 ・・・ Day 7
Pinaka-unang araw Treatment Treatment

(Paghupa ng sintomas)

Treatment Pagtatapos ng treatment

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Panahon ng paggamot at pahinga para sa mga taong asymptomatic o walang sintomas

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(無症状の人の療養期間について)

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Ang panahon ng paggamot ay magtatapos ng ika-pitong araw(7days) pagkatapos ng petsa ng koleksyon ng sample.

Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 10 araw mula sa petsa ng koleksyon ng sample, kinakailangang suriin mo ang sariling kondisyon ng kalusugan, tulad ng pagsukat ng temperatura, atbp.

Kung ang resulta ng antigen qualitative test * na kinuha sa ika-5 araw ng paggamot ay negatibo, ang panahon ng treatment ay magtatapos sa susunod na araw (ika-6 na araw ng paggamot).

*Sariling gawin ang pagkuha ng test.

*Pakigamit ang in vitro diagnostic antibody test kit na nakatanggap ng pag-apruba ng regulasyon.

Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 7 araw, nananatili ang panganib ng impeksyon, kaya gawin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-iwas.

 • Suriin ang iyong kondisyon sa kalusugan at kunin ang sariling kunin ang iyong temperatura.
 • Iwasang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa mga grupong high risk, tulad ng mga matatanda
 • Iwasan ang mga hindi kailangan, hindi agarang pagbisita sa mga pasilidad na may mataas na panganib tulad ng mga nursing home
 • Huwag gumamit ng mga lugar na may mataas na panganib ng impeksyon o pagkain sa mga pampublikong lugar
 • Palaging magsuot ng mask
Day 0 Day 1 ・・・ Day 7
Pinaka-unang araw Treatment Treatment Pagtatapos ng treatment

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese