Pagpapahiram ng mga pulse oximeter at serbisyo as pagpapa-deliver ng pagkain

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(パルスオキシメーターの貸与・食料品の配布)

2022/09/26 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Mag-apply gamit ang form sa ibaba para humiram ng pulse oximeter (blood oxygen concentration meter) at makatanggap ng serbisyo sa pagpapa-deliver ng pagkain.

Dahil nananatiling mataas ang bilang ng mga nahawahan sa mahabang panahon, overloaded ang pagbili at paghahatid ng mga produktong pagkain.  Ang mga opisyal ay humihingi ng iyong kooperasyon sa pagbili ng mga bagay sa iyong sarili sa pamamagitan ng online shopping o sa tulong ng mga miyembro ng pamilya.

Application form (sa wikang Japanese lang)

* Tanging ang mga taong na-diagnose na may coronavirus ang maaaring mag-apply (mga taong nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga nahawaang tao ay hindi maaaring mag-apply)

Mahalagang puntos kapag nag-aaplay

 • Ang mga taong may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas (ang mga taong ito ay nakatanggap ng paunawa mula sa hokenjo) ay dapat magparehistro para sa hokenjo.
 • Para sa pagkain, kahit na maraming tao ang dumalo sa bahay, ang bawat tao ay kailangang magparehistro nang paisa-isa.
 • Huwag humingi ng pulse oximeter (blood oxygen concentration meter) kung natanggap mo na ito nang direkta mula sa isang institusyong medikal. Gayundin, isang device lang ang papahiramin bawat pamilya.
 • Ang impormasyong inilagay sa mga form ay maaaring ibigay sa mga munisipalidad para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga munisipalidad alinsunod sa artikulo 44-3, talata 6 ng Infectious Disease Control Act.

Pagpapahiram ng Pulse Oximeter at Food Delivery Service Contact Information (sa wikang Japanese lang)

Mieken Iryo Hoken-bu Shukuhaku Jitaku Ryoho Project Team Jitaku Ryoho-han (三重県医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム 自宅療養班)

TEL: 059-224-3408

FAX: 059-224-3001

E-mail: jitakui@pref.me.jp

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Tungkol sa mga pamamaraan ng paggamot sa covid

2022/09/26 Lunes Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養方法について)

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Ang public health center (hokenjo) ay hindi makikipag-ugnayan sa mga taong nagpositibo sa testing na mababa ang panganib na lumala ang mga sintomas.  Sa prinsipyo, ang treatment ay gagawin sa sariling bahay.

Mga mahahalagang punto tungkol sa treatment sa sariling bahay

Tungkol sa treatment sa mga accommodation facilities

Sa Mie Prefecture, may mga treatment accommodation facility para sa mga hindi maka-recover sa kanilang bahay.

Ibinibigay ang priyoridad sa accommodation sa mga taong may katamtamang sintomas at mga taong nagpositibo sa testing na may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas.

Tungkol sa pag accommode para sa layunin ng ma-isolate ang mga miyembro ng pamilya na magkakasamang nakatira, ang priyoridad ay ibinibigay sa mga taong angkop sa mga item 1 hanggang 3.

 1. Mga essential workers tulad mga health care workers at mga caregiver sa mga nursing homes.
 2. Mga taong may mga underlying na sakit na nasa panganib na lumala
 3. Mga matatandang tao (mahigit 70 taong gulang), at mga taong nakatira sa mga buntis na kababaihan at nahihirapang gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iwas
 4. Kung interesado ka sa medical treatment sa mga accommodation facilities, mangyaring mag-apply gamit ang mga form sa ibaba (sa wikang Japanese lamang).

Application form para sa medical treatment sa mga accommodation facilities

Reapplication form para sa medical treatment sa mga accommodation facilities (use this form when applying for a second time onwards)

Mahalagang puntos

 • Ang mga tao lang na nagpositibo ang maaaring mag-apply (ang mga taong nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga nahawaang tao ay hindi maaaring mag-apply)
 • Ang mga taong may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas (ang mga taong ito ay nakatanggap ng paunawa mula sa hokenjo) ay dapat magparehistro para sa hokenjo.
 • Ang mga pamilyang gustong magpagamot sa mga accommodation facilities ay dapat magparehistro ng kanilang mga kamag-anak nang hiwalay, isa-isa..

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan para sa Medical Treatment at accommodation facilities (sa wikang Japanese only)

Mieken Iryo Hoken-bu Shukuhaku Jitaku Ryoho Project Team (三重県医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム)

TEL: 059-224-3407/059-224-2085

FAX: 059-224-2558

E-mail: shukuhaku@pref.me.lg.jp

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese