Mass vaccination para sa Ômicron variant – BA.1 (Moderna)

オミクロン株(BA.1)対応ワクチン(モデルナ社ワクチン)による 県営集団接種会場を開設します

2022/09/29 Huwebes Anunsyo, Coronavirus

Mula Oktubre 1, 2022 (Sabado), ang Mie Prefecture ay magsasagawa ng malawakang pagbabakuna ng bagong bakuna ng Moderna laban sa variant ng Ômicron (BA.1) sa mga lungsod ng Tsu, Yokkaichi at Ise.

Magsisimula ang mga reserbasyon sa ika-9 ng umaga sa Setyembre 22 (Huwebes).

Target na mga madla

Upang matanggap ang ikaapat na bakuna, kailangan ay nakatira, nagtatrabaho at/o naga-aral sa Mie Prefecture, at lumipas ng 5 buwan o higit pa mula nang makatanggap ng ikatlong dose ng bakuna, at matugunan ang isa sa 3 items na nasa ibaba.

 1. Mga taong may edad 60 o higit pa
 2. Mga taong nasa pagitan ng edad na 18 at 60 na may pinag-uugatang sakit o na-diagnose ng isang doctor na nasa panganib na lumala ang mga sintomas
 3. Mga taong nasa pagitan ng edad na 18 at 60 na nagtatrabaho sa mga institusyong medikal, mga pasilidad para sa mga matatanda, mga pasilidad para sa mga may kapansanan, atbp.

* Ang mga taong nakatanggap na ng ikaapat na dose ay hindi makakasali sa pagbabakuna

* Kung natanggap mo ang iyong 1st, 2nd at 3rd vaccination sa ibang bansa, mangyaring magdala ng dokumentong nagpapatunay sa petsa at oras ng pagbabakuna, ang bilang ng mga pagbabakuna at ang uri ng bakuna, kung mayroon man.

Vaccination date at iba pang impormasyon

Araw ng Vaccination Oras Lugar Capacity Humigit-kumulang 5 buwan pagkatapos ng ikatlong doses
October 1 (Sabado) 9 am hanggang 12 pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

700 person Tanging ang mga tao na kumuha ng huling dose bago ang Mayo 1
October 2 (Linggo) 9am hanggang 12pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Yokkaichi University

(Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200)

700 person Tanging ang mga tao na kumuha ng huling dose bago ang Mayo 2
October 8 (Sabado) 9am hanggang 12pm

1:30 pm hanggang 4:30 pm

Mie-ken Ise Chosha (Address: Ise-shi Seita-cho 628-2 500 person Tanging ang mga taong kumuha ng huling dose bago ang  Mayo 8

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang vaccination ticket na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito para ma download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver’s license atbp.)
 5. Booklet ng gamot (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin kung wala kang vaccination ticket (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa vaccination history.
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Vaccination history – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver’s license atbp.)
 6. Booklet ng gamot (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Reservation website

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Telephone reservations: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa wikang Japanese lamang)

Consultation desks

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng vaccine:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Supported languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa bagong coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Supported languages:: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Online Meeting patungkol sa Suporta para sa mga Bata (Kodomo Support! Online Zadankai)

2022/09/29 Huwebes Anunsyo, Coronavirus

「子どもサポート!オンライン座談会」の参加者を募集します

Bumababa ang bilang ng mga bata at bumababa ang birth rate.  Ang mga istruktura ng pamilya ay nag-iiba-iba din at ang interes sa lipunan sa mga bata na nangangailangan ng suporta, tulad ng sa kahirapan ng bata at mga batang tagapag-alaga, ay tumataas.  Anong uri ng suporta ang kailangan mo sa mga sandaling ito?

Ang mga organizer ng pulong ay nag-imbita ng mga eksperto sa mga aktibidad upang suportahan ang mga bata.  Gamitin ang pagkakataong ito para marinig ang mga pananaw ng mga nagtatrabaho sa mga bata at isipin kung ano ang maaari nating gawin.

 • Libre ang bayad sa paglahok
 • Maaari kang sumali sa lahat ng meeting.  Maaari ka ring sumali sa mga meeting na interesado ka.
 • Ang mga hindi pa nakapagparehistro ay maaaring lumahok sa araw.
 • Ang mga meeting ay gaganapin online (sa pamamagitan ng Zoom).

Unang meeting: children’s cafeteria

Setyembre 30 (Biyernes), mula 5:30 pm hanggang 7 pm

Guest: Yuko Yamashita (山下裕子), representative of Kodomo Shokudo (子ども食堂) and Owase Mina no Shokudo (尾鷲みんなの食堂)

https://zoom.us/j/92694372991?pwd=OS9ZQ0pCVmdTNk54czIwVVJYZG5KUT09

Meeting ID:: 926 9437 2991

Password: 225690

Pangalawang meeting: suporta para sa mga batang may foreign roots.

Oktubre 21 (Biyernes), mula 5:30 pm hanggang 7 pm

Guest: Kumiko Sakamoto (坂本久海子), director of NPO Aidensha (NPO法人愛伝舎)

https://zoom.us/j/91792765180?pwd=S2szdW5YZG0xVWFEZkpkQWREMks5QT09

Meeting ID: 917 9276 5180

Password: 436799

ikatlong meeting: children’s cafeteria

November 27 (Sunday), from 10:30am to 12pm

Guest: Asami Tsushima (対馬あさみ), director of the NPO Taiyo no Ie (NPO法人太陽の家)

https://zoom.us/j/96017447721?pwd=cEY0eWxnQmxyVGdhSUJiYnowVGdDUT09

Meeting ID: 960 1744 7721

Password: 443948

Ika-apat na meeting: general summary

Disyembre 19 (Lunes), mula 10:30am hanggang 12pm

Facilitator:: Tsuyoshi Matsui (松井強), Tokutei Hieiri Katsudo Hojin (NPO) Sekai SHIEN Kodomo Gakko no Bisuku (特定非営利活動法人世界SHIENこども学校のびすく)

https://zoom.us/j/96859863561?pwd=REo0ZWdib0FWY2J6ZGpTV0RxQWVSUT09

Meeting ID: 968 5986 3561

Password: 029666

Tignan ang application dito: https://logoform.jp/form/8vMX/134463

i-Click dito upang makita ang flyer (sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kodomo Fukushi-bu Shoshika Taisaku-ka Shoshika Taisaku Kodomo Ouen-han

TEL: 059-224-2404

Email: shoshika@pref.mie.lg.jp