Mass vaccination para sa variant ng Ômicron – BA.1 (Moderna): Pinalawak na target na audience simula Oktubre 6, 2022

県営集団接種会場におけるオミクロン株(BA.1)対応ワクチン(モデルナ社ワクチン)の接種対象者が2022年10月6日から拡大されました。

2022/10/16 Linggo Anunsyo, Coronavirus

Pang-apat na doses na target na madla sa mga lugar ng malawakang pagbabakuna na pinamamahalaan ng probinsya

Mga taong lampas sa edad na 18 na nakatanggap ng ikatlong doses mahigit 5 ​​buwan na ang nakalipas, at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie.

Target na madla ng ikatlong doses sa mga lugar ng malawakang pagbabakuna na pinamamahalaan ng probinsya

Mga taong lampas sa edad na 18 na nakatanggap ng pangalawang doses mahigit 5 ​​buwan na ang nakalipas, at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie.

*Ang mga taong nakatanggap na ng ikaapat na doses ay hindi makakasali sa pagbabakuna

* Kung natanggap mo ang iyong 1st, 2nd at 3rd vaccination sa ibang bansa, mangyaring magdala ng dokumentong nagpapatunay sa petsa at oras ng pagbabakuna, ang bilang ng mga pagbabakuna at ang uri ng bakuna, kung mayroon man.

Petsa ng pagbabakuna at iba pang impormasyon

Vaccination Date Horas Lugar Capacity Sa loob ng 5 buwan pagkatapos ng ikatlong doses
Oktubre 22 (Sabado) 9am hanggang 12pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

700 katao Tanging ang mga tao na kumuha ng huling doses bago ang Mayo 22
October 30 (Linggo) 9am hanggang 12pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Yokkaichi University

(Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200)

700 katao Ang mga tao lamang na kumuha ng huling doses bago ang ika-30 ng Mayo

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang tiket sa pagbabakuna na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito  upang i-download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver‘s license, kenko hoken-sho, atbp.)
 5. Booklet ng medisina (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin sa araw kung wala kang tiket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Kasaysayan ng pagbabakuna – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Identification document (driver’s license, kenko hoken-sho, etc.)
 6. Medicine book (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung meron ka nito

Tungkol  sa reservation

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Reservation by phone: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa Japanese lang)

Mga consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Japan Tourism Promotion Campaign “Oideyo! Mie Tabi Campaign”

2022/10/16 Linggo Anunsyo, Coronavirus

全国旅行支援「おいでよ!みえ旅キャンペーン」を実施します!

Ang “Oideyo!  Mie Tabi Campaign” (おいでよ!みえ旅キャンペーン), na magbibigay ng mga diskwento sa paglalakbay sa mga mamamayan ng lahat ng prefecture.

Panahon ng kampanya

Oktubre 11 (Martes) hanggang Disyembre 20, 2022 (Martes)

Sa kaso ng accommodation, ang pagtatapos ay sa pag-checkout sa Disyembre 21 (Miyerkules)

Target na madla ng discount

Lahat ng taong naninirahan sa isa sa 47 prefecture ng Japan

Mga Tuntunin ng Paggamit

Kakailanganin na ipakita ang sertipiko ng ikatlong dose ng bakuna laban sa covid o isang pagsusuri sa coronavirus na may negatibong resulta sa araw ng paglalakbay.

Paano magpa-reserve

Mag-book sa website ng hotel, website ng campaign ng paglalakbay o website ng booking ng hotel.

*Kumpirmahin sa homepage ng bawat kumpanya kung valid ang discount sa biyaheng napili mo.

Nilalaman ng discount

40% na discount sa halaga ng mga biyahe sa loob ng campaign period

Limitasyon ng discount

¥8,000 bawat araw ng accommodation para sa bawat tao: paglalakbay na may mga plano sa accommodation na gumagamit ng mga paraan ng transportasyon tulad ng mga eroplano at mga chartered bus

¥5,000 bawat araw ng accommodation para sa bawat tao: mga plano sa paglalakbay maliban sa mga nabanggit sa itaas

¥5,000 para sa parehong araw na round-trip na paglalakbay

Mga coupons

Para sa weekday travel, maaari kang makatanggap ng coupon na nagkakahalaga ng ¥3,000.

Para sa mga weekend trip, maaari kang makatanggap ng coupon na nagkakahalaga ng ¥1,000.

Hosting Limitation

May bisa ang discount para sa mga pananatili ng hanggang 7 magkakasunod na araw

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Office ng “Oideyo!  Mie Tabi Campaign”

TEL: 050-3354-7655 (mula 9 am hanggang 6 pm)

Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang website: https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html