Mass vaccination para sa Ômicron variant – BA.1 (Moderna): November 2022 schedule

オミクロン株(BA.1)対応ワクチン(モデルナ社ワクチン)集団接種のお知らせ 【2022年11月の予定】

2022/11/04 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Noong Oktubre 21, 2022, ang panahon ng agwat ng pagbabakuna laban sa variant ng Omicron ay pinaikli mula 5 buwan hanggang 3 buwan.

Na pang Third, fourth at fifth dose na target na tao

Mga taong mahigit 18 taong gulang na nakatanggap ng third dose mahigit 3 buwan na ang nakalipas, at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie Prefecture..

Petsa ng pagbabakuna at iba pang impormasyon

Araw ng Vaccination Oras Lugar Capacity Tungkol sa 3 month interval
November 5 (Sabado) 9 am hanggang 1 pm Yokkaichi University

(Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200)

500 katao Tanging ang mga kumuha ng huling dose bago ang ika-5 ng Agosto
November 20 (Linggo) 9 am hanggang 1 pm Mie-ken Ise Chosha

(Address: Ise-shi Seita-cho 628-2)

350 katao Tanging ang mga kumuha ng huling dose bago ang ika-20 ng Agosto
November 26 (Sabado) 9am hanggang 1pm Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

500 katao Tanging ang mga kumuha ng huling dose bago ang ika-26 ng Agosto

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang tiket sa pagbabakuna na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito  upang i-download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver‘s license, kenko hoken-sho, atbp.)
 5. Booklet ng medisina (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin sa araw kung wala kang tiket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Kasaysayan ng pagbabakuna – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Identification document (driver’s license, kenko hoken-sho, etc.)
 6. Medicine book (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung meron ka nito

Tungkol  sa reservation

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Reservation by phone: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa Japanese lang)

Mga consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Pagkumpiska ng ari-arian para sa mga defaulter ng buwis sa lalawigan ngayong Nobyembre at Disyembre

2022/11/04 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

Ang mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan ay ginagamit para sa pakinabang ng lipunan.  Ang mga buwis ay dapat bayaran sa loob ng tinakdang panahon.  Karamihan sa mga tao ay nag-aambag sa loob ng tinakdang panahon, kaya’t hindi makatarungang magkaroon ng mga taong hindi nagbabayad ng kanilang buwis.

Dahil dito, naglapat ang lalawigan ng mga parusa batay sa konstitusyon para sa mga taong hindi nagbayad ng mga buwis sa panlalawigan kahit na mayroon silang mga assets at kita (sa Japanese, ang mga taong ito ay itinuturing na “tainousha”).

Tinukoy ng lalawigan ang “Mga Buwan ng Pagsisiyasat para sa Pagkumpiska ng Mga Aset” para sa Nobyembre at Disyembre, at ang 8 na mga opisina ng Buwis sa lalawigan ay magsasagawa ng mga parusa as pag kumpiska.

Ang iba`t ibang mga assets tulad ng sahod, utang, pagtipid at deposito, seguro sa buhay, seguridad sa pananalapi, sasakyan, real estate at marami pang iba ay mga target ng pag kumpiska.

Tungkol sa pagkumpiska ng mga sasakyan, may mga kaso kung saan kinakailangan na maglagay ng mga kandado sa mga gulong upang hindi magamit ang kotse.  Ang mga nakumpiskang kotse at pag-aari ay ibebenta sa mga auction sa Internet, at maiugnay sa hindi nababayarang buwis.

Mayroon ding mga kaso kung saan kinakailangan na magsagawa ng isang pagsisiyasat para sa pag kumpiska kung may natagpuang anumang pag-aari.

Ang buwan ng pagpapaigting ng inspeksyon para sa pagkumpiska ng mga assets ay Nobyembre at Disyembre lamang, ngunit ang mga awtoridad ay patuloy na agawin ang mga assets sa iba pang mga panahon.

Humihiling ang gobyerno ng Mie sa mga mamamayan na magbayad ng buwis sa lalong madaling panahon kung hindi pa nila nagagawa.

Kung nahihirapan kang makipag-usap sa wikang Hapon, makipag-appointment MieCo, Consultation Center para sa mga Foreign Residents ng Mie.

TEL: 080-3300-8077

Assistance sa ibat ibang linguwahe: english, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal), mula 9 am hanggang 5 pm

References

 The Main Provincial Taxes Charged by the Provincial Tax Office (Ken’ei Jimusho): Vehicle tax, Individual Property tax, Property Acquisition tax, etc.

Bilang ng mga Seizures Executed as taong 2021: 3.289

Contact Information

Department of Tax Revenue of Mie General Affairs Section (Mie-ken Soumu-bu Zeishu Kakuho-ka)

TEL: 059-224-2131