Mass vaccination para sa variant ng Omicron – BA.4/5 (Moderna): Shedule para sa Disyembre 2022

モデルナ社ワクチン(オミクロン株(BA.4/5)対応)の集団接種のお知らせ【2022年12月の予定】

2022/11/28 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Gagamitin na Vaccine

Ang vaccine ng Moderna laban sa variant ng Omicron na BA.4/5

*Ang omicron vaccine ay may bisa para sa mga taong nakatanggap ng una at pangalawang doses, at maaaring ibigay nang isang beses bawat tao anuman ang bilang ng beses ng vaccination.

Target na mga tao (Vaccination para sa ikatlo, ikaapat at ikalimang doses)

Mga taong higit sa 18 taong gulang na nakatanggap ng nakaraang doses ng higit sa 3 buwan na nakalipas at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie.

*Limitado sa mga nabakunahan ng alinman sa mga vaccine mula sa Pfizer, Moderna, AstraZeneca at/o Takeda (Novacs).

Petsa ng vaccination at iba pang impormasyon

Vaccination date Oras Lugar Capacity Mga 3 buwang pagitan
December 3 (Sabado) 9am hanggang 12pm Mie-ken Ise Chosha

(Address: Ise-shi Seita-cho 628-2)

200 katao Tanging ang mga taong kumuha ng huling dose bago ang ika-3 ng Setyembre
December 10 (Linggo) 9am hanggang 1pm Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

500 katao Tanging ang mga taong kumuha ng huling dose bago ang ika-10 ng Setyembre
December 17 (Sabado) 9:00 am hanggang 1:00 pm University of Yokkaichi (Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200) 500 katao Tanging ang mga taong kumuha ng huling dose bago ang ika-17 ng Setyembre
December 18 (Linggo) 9am hanggang 1pm Tsucky Dome

(Endereço: Tsu-shi Fujikata 637)

300 katao Tanging ang mga taong kumuha ng huling dose bago ang ika-18 ng Setyembre

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang tiket sa pagbabakuna na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito  upang i-download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver‘s license, kenko hoken-sho, atbp.)
 5. Booklet ng medisina (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin sa araw kung wala kang tiket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Kasaysayan ng pagbabakuna – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Identification document (driver’s license, kenko hoken-sho, etc.)
 6. Medicine book (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung meron ka nito

Tungkol  sa reservation

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Reservation by phone: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa Japanese lang)

Mga consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mass vaccination para sa Ômicron variant – BA.1 (Moderna): November 2022 schedule

2022/11/28 Lunes Anunsyo, Coronavirus

オミクロン株(BA.1)対応ワクチン(モデルナ社ワクチン)集団接種のお知らせ 【2022年11月の予定】

Noong Oktubre 21, 2022, ang panahon ng agwat ng pagbabakuna laban sa variant ng Omicron ay pinaikli mula 5 buwan hanggang 3 buwan.

Na pang Third, fourth at fifth dose na target na tao

Mga taong mahigit 18 taong gulang na nakatanggap ng third dose mahigit 3 buwan na ang nakalipas, at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie Prefecture..

Petsa ng pagbabakuna at iba pang impormasyon

Araw ng Vaccination Oras Lugar Capacity Tungkol sa 3 month interval
November 5 (Sabado) 9 am hanggang 1 pm Yokkaichi University

(Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200)

500 katao Tanging ang mga kumuha ng huling dose bago ang ika-5 ng Agosto
November 20 (Linggo) 9 am hanggang 1 pm Mie-ken Ise Chosha

(Address: Ise-shi Seita-cho 628-2)

350 katao Tanging ang mga kumuha ng huling dose bago ang ika-20 ng Agosto
November 26 (Sabado) 9am hanggang 1pm Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

500 katao Tanging ang mga kumuha ng huling dose bago ang ika-26 ng Agosto

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang tiket sa pagbabakuna na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito  upang i-download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver‘s license, kenko hoken-sho, atbp.)
 5. Booklet ng medisina (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin sa araw kung wala kang tiket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Kasaysayan ng pagbabakuna – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Identification document (driver’s license, kenko hoken-sho, etc.)
 6. Medicine book (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung meron ka nito

Tungkol  sa reservation

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Reservation by phone: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa Japanese lang)

Mga consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese