Mga hakbang sa pag-iwas para sa mga residente ng Mie batay sa ika-14 na Edisyon ng “Mga Alituntunin sa Prefecture ng Mie” para sa Pag-iwas sa Coronavirus

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.14より 県民の皆様に取り組んでいただきたい感染防止対策

2021/12/13 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Noong Oktubre 2021, ang bilang ng mga kaso ng coronavirus ay bumababa.  Gayunpaman, marami pa ring mga bagay na dapat bantayan, gaya ng paglitaw ng bagong mutant strain na “Omicron variant”, at kinakailangang gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang impeksiyon nang hindi masyadong maging maluwag upang mapanatiling maliit ang epekto ng ika 6th wave kahit na ito ay mangyayari.

Ika-14 na Edisyon ng “Mga Alituntunin sa Prefecture ng Mie” (sa Japanese lang)

Para sa lahat ng residente

 1. Mga Pangunahing Kaalaman sa Pag-iwas sa Impeksyon
 • Pigilan ang impeksyon at “huwag dalhin” o “huwag ikalat” ang virus
 • Iwasan ang mga saradong kapaligiran, mataong lugar at sitwasyon na nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa maraming tao.
 • Magsagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas, matulog ng sapat at pangalagaan ang iyong kalusugan.
 • Magsuot ng mga face mask na may maaasahang kalidad. Hangga’t maaari, gumamit ng TNT mesh face masks  (Fushokufu – 不織布).
 • Mag-ventilate nang maayos (palaging panatilihing bahagyang bukas ang mga bintana, buksan ang malalawak na bintana sa mga silid na hindi ginagamit, atbp.)
 1. Panatilihin ang “New Normal” at sundin ang mga preventive measures
 • ” Panatilihin ang layo na 2 metro (minimum 1 metro) mula sa ibang tao”, “Kapag nakikipag-usap, iwasang makipag-usap nang harapan hangga’t maaari”, “Subukang mamili nang mag-isa o kasama ang ilan lamang na tao sa mga oras na hindi gaanong busy”
 • “Ang pagkain na kasama ng maraming tao ng mahabang oras” ay partikular na nagpapataas ng panganib ng mga impeksyon, kaya mag-ingat sa pagpapakalat sa pamamagitan ng droplets atbp.
 • Kapag kumakain kasama ang ibang tao na hindi mo kasama sa bahay, kahit na habang kumakain, magsuot ng facemask kapag nakikipag-usap (Mask Kaishoku – マスク会食) at iwasang makipag-usap (黙食 – Mokushoku).
 • Kapag kumakain at umiinom, “subukang kumain kasama ng mga taong madalas mong nakakasalamuha”, “uminom ng tma lang at iwasang lumampas sa limitasyon at pag-inom sa iba’t ibang lugar”, “huwag mag share ng mga kubyertos at baso”, “iwasang umupo nang malapitan o harapan ng ibang tao.”
 1. Tungkol as pagbiyahe
 • Kung iniisip mong umalis sa prefecture para umuwi sa inyong probinsya, subukang bumiyahe sa mga oras na kaunti ang trapiko, gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas dalawang linggo bago umalis sa Mie, at kung hindi ka pa nakakakuha ng bakuna, subukan ang PCR test, at iba pang mga hakbang sa pag-iwas.
 1. Tungkol sa preventive measures approval system para sa mga restaurant, tourist establishments, atbp.

Para sa impormasyon tungkol sa prevention as iba’t ibang linguwahe at easy Japanese,

Tignan ang Mie government’s “外国人住民のみなさまへ para sa mga dayuhang residente”

https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/covid19info-jp.htm

Consultation desks

 • Kapag nahaharap sa mga problema dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nagkakaroon ng problema sa reservation upang makapag bakuna:

Tawagan ang Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga  dayuhan (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag may mga katanungan tungkol sa side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.

Para sa mga taong nahihirapang mag-renew ng kanilang driver’s license dahil sa coronavirus

2021/12/13 Lunes Anunsyo, Coronavirus

運転免許証の更新期間の延長手続は、令和3年12月28日で終了します。

Maaaring palawigin ng hanggang 3 buwan ang validity period ng driver’s license para sa mga taong nahihirapang mag-renew ng kanilang driver’s license dahil sa coronavirus.

Ang panahon ng pag-renew ng driver’s license extension procedures ay magtatapos sa Disyembre 28, 2021.

Mga hakbang upang mapalawig ang panahon ng pag-renew

 1. Target na mga tao

Ang mga espesyal na hakbang upang mai-extend ang panahon ng pag-renew ng driver’s license ay may bisa para sa mga taong mag-e-expire ang lisensya sa Disyembre 28, 2021.

 1. Request for extension procedures

Kung nahihirapan kang i-renew ang iyong lisensya dahil sa coronavirus at umaangkop sa target na mga tao na nabanggit sa itaas, maaari kang humiling ng extension sa Unten Menkyo Center, mga istasyon ng pulisya o sa “kanbu kouban” (幹部交番), o mga request ng extension sa pamamagitan ng  mail o ng ibang tao.  Posibleng i-extend ang renewal o steering period hanggang 3 buwan pagkatapos ng huling araw ng renewal period kahit hindi nakumpleto ang renewal procedures gaya ng pagkuha ng mga kurso at aptitude test.

Gayunpaman, dapat kang mag request ng extension bago mag-expire inyong validity ng driver’s license.

◆Posibleng ibang tao ang mag request ng extension para sayo (representative – dairinin).

●Posibleng mag request ng extension by mail.

◆Kailangan mong isumite ang mga sumusunod na item upang maging posible na ibang tao ng kumuha para sayo.

Mangyaring sulatan ang dokumento ng aplikasyon para sa extension ng pag-renew (pagsisimula at pagpapatuloy) sa oras ng aplikasyon

Ipadala ang mga sumusunod na item sa Unten Menkyo Center para sa request sa pamamagitan ng mail.

Ilagay ang mga dokumento sa isang sobre at ipadala sa Unten Menkyo Center (tingnan ang seksyong “Contact at Lugar ng request sa pamamagitan ng mail ” na nasa ibaba para sa address).

 1. Request ng extension procedures para as ikalawang beses

Valod ito para sa mga taong nakatanggap na ng mga espesyal na request mula noong huling araw ng panahon para sa pag-renew at pamamahala pagkatapos ng extension ay magtatapos sa Disyembre 28, 2021.

Ang espesyal na kahilingan para sa muling pagbili ng lisensya para sa mga taong nag-expire na ang lisensya sa pagmamaneho ay mananatiling may bisa kahit na pagkatapos ng Disyembre 29, 2021.

Kung hindi mo nagawang makapag renew ng normal o hindi nakapag-apply para sa request sa pagpapalawig ng panahon ng pag-renew at hindi maiiwasang nag-expire ang iyong lisensya dahil sa pandemya, maaari kang makapag renew muli sa pamamagitan ng parehong mga pamamaraan sa pag-renew (hindi na kailangang kunin ang  mga praktikal at akademikong test) kung hindi ka nakapasa ng 3 taon mula nang mag-expire at 1 buwan mula sa araw na natapos ang iyong hindi maiiwasang mga pangyayari.  Gayunpaman, hindi ka makakapagmaneho sa panahon na habang hindi ka pa nakakapag renew, kaya mag-ingat. Ang mga oras ng opisina at mga kinakailangang dokumento, bukod sa iba pang mga detalye, ay iba sa karaniwang pamamaraan ng pag-renew.

Contact at Lugar ng pag request by mail

〒514-8518 Tsu-shi Tarumi 2566 – Unten Menkyo Center Unten Menkyo Kanrigakari

TEL: 059-229-1212 (sa wikang Japanese lamang)