Tungkol as pagsuot ng face masks

マスク着用について

2022/10/28 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Naglabas ng pahayag ang Mie Prefecture sa paggamit ng mga maskara bilang pangunahing hakbang sa pag-iwas laban sa coronavirus.

Outdoors

In general, hindi na kailangang magsuot ng mask.

  • Kahit na naglalakad o nagbibisikleta papunta sa paaralan, trabaho, atbp., o may makasalubong na ibang tao sa kalye, hindi ito kinakailangan (magsuot ng mask).
  • Hindi kinakailangang magsuot ng maskara kapag nakikipag-usap sa ibang tao kung ikaw ay nasa layo na 2 metro o higit pa.

* Kapag nakikipag-usap sa ibang tao sa layo na wala pang 2 metro, pinapayuhan ang paggamit ng face mask.

Indoors

In general, kinakailangang magsuot ng face mask.

  • Gayunpaman, kung maaari kang manatiling malayo (mga 2 metro) mula sa ibang tao, at makipag-usap sa maikling panahon, hindi na kailangang magsuot ng mask.
  • Kapag nakikipagkita sa mga matatandang tao, bumibisita sa mga ospital, naglalakad sa maraming tao o sa mga oras ng peak commuting, ang pagsusuot ng mask ay inirerekomenda.

i-click dito upang makita ang flyers ng Ministry of Health, Labor and Welfare (Kosei Rodosho) sa paggamit ng mask (sa wikang Japanese).

i-click dito upang makita ang flyers ng Ministry of Health, Labor and Welfare (Kosei Rodosho) tungkol sa paggamit ng mask.(sa wikang Ingles)

Food Truck Event sa harap ng Tsu Station ~“Tsueki Mae Market”: Isang nakakatuwang social experience~

2022/10/28 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

津駅前にキッチンカーがやってきます ~賑わいの社会実験(津駅前マルシェ)の実施~

Bilang paraan ng pagtataguyod ng mga aktibidad na panlipunan sa Mie, 15 food truck at tindahan ang magbubukas sa limitadong oras sa mga lansangan malapit sa East exit ng Tsu Station. May mga upuan at mesa na magagamit! Magsaya sa bagong Tsu Station na ito!

Panahon

Oktubre 19 (Miyerkules) hanggang Oktubre 30, 2022 (Linggo)

10 am hanggang 6 pm

Lugar

Highway sa harap ng East Exit ng Tsu Station (mula sa N23 highway hanggang sa east exit ng istasyon)

Mga tindahan at impormasyon ng kaganapan (data noong Setyembre 22, 2022)

  1. Mga matamis at tinapay: 3 tindahan

“COVOPAIN”, “IKOBAKE” at “Petrin Toyama”

  1. Food truck: 12 tindahan

“pontasien”, “Goofy BURGER”, “kitchen kuraffe (クラッフェ)”, ”EWALU”, “Jinan no Yaki Onigiri (次男の焼きおにぎり)”, ”cocojan kitchen”, “iBroom”, “KITCHEN BUS”, “KITCHEN BUS YOU Nouen (農園), “petitbonheur”, “cokkara” at “LbE”

  1. Kaganapan

Magkakaroon din ng eksibisyon ng mga “work cars”, tulad ng police vehicles, fire trucks at highway patrol cars.

Ang mga bata ay makakasakay sa maliliit na electric toy na fire truck at ambulansya.

Mag-click dito upang makita ang flyer ng mga food truck at tindahan o dito para makita ang mga patrol car, bilang karagdagan sa mga oras ng pagbubukas at petsa ng mga tindahan at iba pang mga detalye.

Contact (Japanese lang)

Mieken Kendo Seibi-bu Douro Kikaku-ka Kikaku Chosei-han

TEL: 059-224-2739

Email: doroki@pref.mie.lg.jp