Mensahe mula sa Gobernador ng Mie (Hunyo 29, 2022)

三重県知事からのメッセージ(2022年6月29日)~熱中症に気を付けながら、感染症対策をしてください~

2022/07/11 Lunes Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

~Gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas at protektahan ang iyong sarili mula sa heat stroke~

Natapos na ang tag-ulan (tsuyu) at pumasok na tayo sa matinding tag-init.  Mula sa mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre, kakailanganing gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang iyong buhay at kalusugan mula sa heat stroke at iba pang mga panganib ng tag-araw.

Tungkol sa pagsusuot ng face masks

Maraming tao ang hindi sigurado sa pag-tanggal ng face mask sa kanilang mukha dahil lahat tayo ay patuloy na nagsusuot ng face mask bilang paraan ng pag-iwas laban sa coronavirus.

Ngayon, hindi na kailangan para sa mga bata na magsuot ng face mask sa panahon ng physical education classes, physical activities sa mga club (bukatsu), at kapag papasok at pauwi sa paaralan, naglalakad man o nagbibisikleta.  Gayunpaman, hinihiling namin sa lahat na panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa iba kapag nag-tatanggal ng face mask.

Kung ikaw ay nasa layo na higit sa 2 metro, o hindi ka nakikipag-usap sa ibang tao, hindi kinakailangang magsuot ng face mask.

Ang mga face mask ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong sarili at ang ating mga mahal sa buhay.  Kaya patuloy na magsuot ng mask kung hindi mo kayang panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa iba.

Tungkol sa heat stroke

Gumamit ng sombrero at payong tuwing maaraw kapag nasa labas ka.

Kapag nasa loob ng bahay, gumamit ng mga bentilador at air conditioner upang panatilihing presko ang lugar.

Palaging manatiling hydrated bago pa makaramdam ng uhaw.

I-click dito para tingnan ang dokumentong ipinamahagi sa mga paaralan sa prefecture (Sa wikang   Japanese lamang)

(Julio/2022) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2022/07/11 Lunes Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

(2022 年7月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Julio
Julio 1 (Biyernes) ~ Julio 30 (Sabado), 2022

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang sa susunod na Miyerkules ng susunod na buwan. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Julio 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Mihama district) TEL: 059-222-6400