Tungkol sa pagtatapos ng treatment

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養終了後)

2022/09/26 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Sa prinsipyo, hindi makikipag-ugnayan ang pampublikong sentro ng kalusugan (hokenjo) tungkol sa pagtatapos ng medical treatment.

Hindi mo kailangang magpa-test para sa Covid-19 kapag tapos na ang iyong treatment.

Kapag bumalik sa trabaho o paaralan, hindi na kailangang magpakita ng mga dokumento tulad ng clearance certificate o notice ng medical treatment period.

Tungkol sa notice ng medical treatment period

Batay sa notice mula sa pambansang pamahalaan, nagpasya ang Mie Prefecture na huwag mag-isyu ng mga abiso sa paghihigpit sa trabaho o mga abiso ng mga paghihigpit sa pagtatapos ng trabaho sa mga na-diagnose na may coronavirus.

Para sa mga gustong magkaroon ng dokumentong nagsasaad ng haba ng panahon ng medical treatment para ibigay sa mga insurance company, i-click dito dito para sa karagdagang impormasyon (Mie Prefecture website).

* Kung nakatira ka sa Yokkaichi City, i-click dito (Yokkaichi Prefecture website).

Ang mga site sa itaas ay nasa wikang Japanese lamang.  Kung mayroon kang anumang mga problema, mangyaring makipag-ugnayan sa MieCo, Mie Foreign Residents Inquiry Center (080-3300-8077).

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

  • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

  • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Pagpapahiram ng mga pulse oximeter at serbisyo as pagpapa-deliver ng pagkain

2022/09/26 Lunes Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(パルスオキシメーターの貸与・食料品の配布)

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Mag-apply gamit ang form sa ibaba para humiram ng pulse oximeter (blood oxygen concentration meter) at makatanggap ng serbisyo sa pagpapa-deliver ng pagkain.

Dahil nananatiling mataas ang bilang ng mga nahawahan sa mahabang panahon, overloaded ang pagbili at paghahatid ng mga produktong pagkain.  Ang mga opisyal ay humihingi ng iyong kooperasyon sa pagbili ng mga bagay sa iyong sarili sa pamamagitan ng online shopping o sa tulong ng mga miyembro ng pamilya.

Application form (sa wikang Japanese lang)

* Tanging ang mga taong na-diagnose na may coronavirus ang maaaring mag-apply (mga taong nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga nahawaang tao ay hindi maaaring mag-apply)

Mahalagang puntos kapag nag-aaplay

  • Ang mga taong may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas (ang mga taong ito ay nakatanggap ng paunawa mula sa hokenjo) ay dapat magparehistro para sa hokenjo.
  • Para sa pagkain, kahit na maraming tao ang dumalo sa bahay, ang bawat tao ay kailangang magparehistro nang paisa-isa.
  • Huwag humingi ng pulse oximeter (blood oxygen concentration meter) kung natanggap mo na ito nang direkta mula sa isang institusyong medikal. Gayundin, isang device lang ang papahiramin bawat pamilya.
  • Ang impormasyong inilagay sa mga form ay maaaring ibigay sa mga munisipalidad para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga munisipalidad alinsunod sa artikulo 44-3, talata 6 ng Infectious Disease Control Act.

Pagpapahiram ng Pulse Oximeter at Food Delivery Service Contact Information (sa wikang Japanese lang)

Mieken Iryo Hoken-bu Shukuhaku Jitaku Ryoho Project Team Jitaku Ryoho-han (三重県医療保健部 宿泊・自宅療養プロジェクトチーム 自宅療養班)

TEL: 059-224-3408

FAX: 059-224-3001

E-mail: jitakui@pref.me.jp

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

  • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

  • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese