Para sa mga taong nahihirapan sa pag-renew ng kanilang driver’s license dahil sa coronavirus

新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をすることが難しい人へ

2021/08/11 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

Ang validity period ng driver’s license ay maaaring pahabain ng hanggang 3 buwan para sa mga taong nahihirapan sa pag-renew ng kanilang driver’s license dahil sa coronavirus.

 1. Mga target na tao

Ang mga espesyal na hakbang upang ma-extend ang panahon ng pag-renew ng driver’s license ay para sa mga taong ang lisensya ay may bisa hanggang Hunyo 30, 2021 (Reiwa 3).  Gayunpaman, pinalawak ng gobyerno ang deadline hanggang Setyembre 30, 2021.

* Kahit na gawin mo ang mga procedure as pag extend ng panahon ng pag-renew ng driver’s license bago ang panahon ng pag-update, ang letter (hagaki) na nagpapaalam sa inyo ng pag-update ay maaaring dumating pa din sa iyong bahay.

 1. Paraan ng pag padala ng request

Kung nahihirapan kang mag-renew ng iyong driver’s license dahil sa coronavirus at umangkop sa target na tao na nabanggit sa itaas, maaari kang mag-apply sa Unten Menkyo Center, mga istasyon ng pulisya o “kanbu kouban” (幹部 交番), o magpadala ng request sa pamamagitan ng koreo o  ng ibang tao.  Posibleng pahabain ang panahon ng pag-update hanggang sa 3 buwan pagkatapos ng huling araw ng panahon ng pag-renew kahit na hindi kumukuha ng mga pamamaraang pag-update tulad ng mga kurso at mga aptitude tests.

Gayunpaman, dapat mong maipadala ang request bago mag-expire ang period ng iyong driver’s license.

◆Posible din na maipadala ang request sa pamamagitan ng ibang tao (kinatawan – dairinin).

 • Posible din na maipadala ang request sa pamamagitan ng koreo.

◆Kakailanganin mong isumite ang mga sumusunod na item kung mayroon kang isang kinatawan o representative na magpapadala ng iyong request.

Mangyaring sulatan ang application form para sa pag-renew (simula at karugtong) sa oras ng aplikasyon

Kapag na-aprubahan na ang extension sa renewal period, mapapadalhan ka ng isang sticker para sa extended renewal period, idikit ang sticker na ito sa likod ng inyong driver’s license.

 1. Extension para sa pangalawang pagkakataon

Balido rin para sa mga taong nakatanggap na ng mga espesyal na hakbang mula pa sa huling araw ng panahon para sa pag-renew at pamamahala matapos ang period ay magtatapos sa Setyembre 30, 2021 (Reiwa 3).

 1. Espesyal na hakbang tungkol sa muling pag-issue kapag hindi maiwasang ma-expire ang driver’s license

Kung hindi mo naasikaso ang renewal ng inyong driver’s license sa loob ng renewal period at hindi nakapag request ng extension at hindi maiwasang ma-expire ang iyong driver’s license dahil sa coronavirus, maaari kang humiling upang mare-issue ang inyong lisensya (hindi kailangang kumuha ng practical at academic test) Para sa mga nag-expire na ang kanilang lisensya sa pagmamaneho, ang hindi maiiwasang mga pangyayari ay titigil sa loob ng 3 taon pagkatapos ng pag-expire. Sa loob ng isang buwan mula sa petsa, mare-issue muli (nang hindi kumukuha ng technical at academic test) sa pamamagitan ng parehong pamamaraan tulad ng normal na pamamaraan ng pag-renew.  Gayunpaman, mangyaring tandaan na hindi ka maaaring magmaneho hanggang sa mare-issue ito muli.

Makipag-ugnayan at magpare-issue sa pamamagitan ng koreo.

〒514-8518 Tsu-shi Tarumi 2566 – Unten Menkyo Center Unten Menkyo Kanrigakari

TEL: 059-229-1212 (sa wikang Japanese lamang)

Naghahanap kami ng mga kumpanya at organizations na nais lumahok sa “Mie Prefecture Food Provision System” (na kilala bilang “Mie-ru”)

2021/08/11 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

「三重県食品提供システム」(通称「みえ~る」)の参加企業・団体を募集します

Ang Mie Prefecture ay nagbuo ng “Mie Prefecture Food Provision System” (Mie-ken Shokuhin Teikyo System – 三重県食品提供システム), na kilala bilang “Mieru” (みえ~る), para sa supply ng pagkain at maayos na komunikasyon as pagitan ng companies at food bank organizations.

Ang layunin ay upang matulungan ang mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng mga aktibidad ng food banks at mabawasan ang food waste.  Ang prefecture ay naghahanap ng mga kumpanya at organizations na lumahok bilang mga supplier at recipient ng mga produktong pagkain.

Ang mga aktibidad sa food bank ay tumutukoy sa mga aktibidad na hindi kumikita sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain na ibis na itapon ay mapupunta sa mga taong nangangailangan.

1 – Ano ang Mieru

 1. Pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa supply ng pagkain (pagpasok ng data ng pagkain ng mga supplier, pagtingin at pagpili ng mga tatanggap o recipients)
 2. Ang pagtataguyod ng koneksyon (matching)
 3. Mutual contact tungkol sa pagtanggap ng mga form at iba pang mga detalye
 4. Pagbabahagi ng sitwasyon sa pamamahagi ng pagkain (pagpapasok ng mga supplier,at pagsuri ng mga recipient)

2 – Paano mag-apply

 1. Paraan ng pag apply
  Ang application requests ay maaaring gawin sa Mieru’s homepage (https://www.miefood.jp/). Matapos aprubahan ng gobyerno ng Mie, posible na gamitin ang serbisyo (magagamit sa pamamagitan ng mga computer, tablet at smartphone).
 2. Sino ang maaaring mag apply
 • Supplier

Food companies at organizations (food production companies, retail stores, wholesale stores), disaster food stock ownership organizations and companies.

 • Recipients

Food bank organizations, children’s canteens, social welfare associations, etc. (Mga organisasyon na nagbibigay ng pagkain sa mga taong nangangailangan sa Mie).

 • Amg mga regular na indibidwal ay hindi maaaring makapag apply bilang suppliers o recipient.

3 – Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Haikibutsu Taisakukyoku Haikibutsu Recycling-ka Recycling Suishin-han

〒514-8570 Tsu-shi Komei-cho 13

TEL: 059-224-2385

FAX: 059-222-8136

E-mail: haikik@pref.mie.lg.jp