Panahon ng paggamot at pahinga para sa mga taong asymptomatic o walang sintomas

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(無症状の人の療養期間について)

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

Mensahe sa lahat ng taong na-diagnose na may coronavirus

Ang panahon ng paggamot ay magtatapos ng ika-pitong araw(7days) pagkatapos ng petsa ng koleksyon ng sample.

Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 10 araw mula sa petsa ng koleksyon ng sample, kinakailangang suriin mo ang sariling kondisyon ng kalusugan, tulad ng pagsukat ng temperatura, atbp.

Kung ang resulta ng antigen qualitative test * na kinuha sa ika-5 araw ng paggamot ay negatibo, ang panahon ng treatment ay magtatapos sa susunod na araw (ika-6 na araw ng paggamot).

*Sariling gawin ang pagkuha ng test.

*Pakigamit ang in vitro diagnostic antibody test kit na nakatanggap ng pag-apruba ng regulasyon.

Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 7 araw, nananatili ang panganib ng impeksyon, kaya gawin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-iwas.

 • Suriin ang iyong kondisyon sa kalusugan at kunin ang sariling kunin ang iyong temperatura.
 • Iwasang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa mga grupong high risk, tulad ng mga matatanda
 • Iwasan ang mga hindi kailangan, hindi agarang pagbisita sa mga pasilidad na may mataas na panganib tulad ng mga nursing home
 • Huwag gumamit ng mga lugar na may mataas na panganib ng impeksyon o pagkain sa mga pampublikong lugar
 • Palaging magsuot ng mask
Day 0 Day 1 ・・・ Day 7
Pinaka-unang araw Treatment Treatment Pagtatapos ng treatment

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Mga pag-iingat sa panahon ng treatment sa bahay

2022/09/21 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(自宅療養中の注意)

Sa lahat ng nahawaan ng coronavirus

Maging aware sa mga sumusunod na punto tungkol sa treatment sa bahay.

Ang mga maaaring makalbas para sa minimum na kinakailangang panahon, tulad ng pamimili ng mga groceries, ay ang mga lumipas na ng 24 na oras mula nang humupa ang kanilang mga sintomas, o ang mga walang sintomas at maaaring ganap na maipatupad ang mga sumusunod na aksyon sa pag-iwas sa impeksyon (1) hanggang (3).

 1. Limitahan ang oras ng paglabas at pakikipag-ugnayan sa mga tao
 2. Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon kapag naglalakbay
 3. Gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pagsusuot ng mask kapag lalabas o nakikipag-ugnayan sa iba.

Suriin ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagsukat ng temperatura ng iyong katawan at antas ng oxygen sa dugo (*) dalawang beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi.

(*) Mangyaring tignan dito para sa pagrenta ng pulse oximeter.

Sa prinsipyo, ang pampublikong sentro ng kalusugan ay hindi magsasagawa ng mga obserbasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng telepono para sa mga taong may mababang panganib na magkasakit nang malubha.

Kung sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago sa pisikal na kondisyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong institusyong medikal ng pamilya o pampublikong sentro ng kalusugan.

Mangyaring magsuot ng mask at maghugas ng iyong mga kamay sa bahay, at hangga’t maaari ihiwalay ang iyong tutulugan mula sa mga miyembro ng iyong pamilya.

Bilang karagdagan sa regular na pag-ventilate sa silid, mangyaring punasan ng alcohol disinfectant ang mga karaniwang lugar na hinahawakan ng iyong mga kamay.

Labhan ang mga damit ng sabong panlaba (naglalaman ng surfactant) at patuyuin ito ng maigi.

Bilang karagdagan, may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Mie Info na dapat mong malaman kung ikaw ay na diagnosed na may coronavirus

Para sa konsultasyon

 • Kung mayroon kang anumang mga problema tungkol sa “pagbabakuna”,

Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Corona Vaccine Consultation Dial.

[Numero ng telepono] 080-3123-9173

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

 • Kung mayroon kang anumang problema tungkol sa ” impeksyon sa coronavirus”,

Mangyaring kumunsulta sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng serbisyo] Linggo-Biyernes 9:00-17:00

[Service languages] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese