Masusing Alerto sa mga Panukala sa Pagkontrol sa Impeksyon

感染防止行動徹底アラート

2022/07/29 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Ang bilang ng mga kaso ng coronavirus ay tumataas nang husto. Simula noong Hulyo 21, 2022 (Huwebes), ang Mie Prefecture ay nag-ulat ng higit sa 2,000 mga kaso. Ang bilang ng mga taong nangangailangan ng hospitalization ay tumataas din. Ang rate ng occupancy ng mga kama sa ospital ay malapit sa 40% marka.

Kung patuloy na tumaas ang impeksyon sa coronavirus, maaaring bumagsak ang medical infrastructure. Nagsusumikap ang gobyerno ng Mie na makakuha ng mas maraming kama at itigil ang pandemya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa mga nursing home at iba pang institusyon.

Sa lahat ng residente ng Mie

 1. Kunin ang mga pagkakataon upang mabakunahan

Magpabakuna ng pangatlong doses kung hindi mo pa nagagawa, at kung ikaw ay matanda na o isang high risk, subukang magpa-bakuna ng pang-apat. Lalo na kung nakatira ka sa mga matatanda o planong umuwi sa iyong mga magulang, isaalang-alang ang pagkuha ng bakuna sa lalong madaling panahon hangga’t maaari.

 1. Gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon

Palakasin ang naaangkop na mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon ayon sa sitwasyon, tulad ng pagsusuot ng face mask at pagdidisimpekta ng mga kamay.

Ganap na ipatupad ang “mask dinner” (Mask Kaishoku) at “silent meal” (Mokushoku), tanggalin lamang ang mask kapag kumakain at umiinom, magsuot ng mask kapag nagsasalita, at huwag magsalita kapag kumakain nang walang mask. I-ventilate ng mabuti ang silid nang madalas, kahit na kapag gumagamit ng air conditioner.

 1. Gumawa ng mga hakbang upang hindi maipasa ang impeksyon sa mga matatanda at iba pang grupong nasa panganib na lumala ang covid

Magsuot ng face mask kapag nakikipag usap sa mga nakatatanda. Kung nakatagpo ka ng isang matanda na hindi mo madalas makita kapag bumalik ka sa bahay ng iyong mga magulang, gumawa ng mga hakbang tulad ng magpa-test bago ka umalis at iwasang makipagkita kung masama ang pakiramdam mo.

Sa lahat ng negosyante at mangangalakal

 1. Gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas sa loob ng kapaligiran ng trabaho

Dapat ipaalam sa mga empleyado ang tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas, tulad ng pagpapanatiling bentilasyon sa kapaligiran at pagsusuot ng mga face mask.

Inirerekomenda na ang mga empleyadong nasa mahinang pisikal na kondisyon ay umuwi ng maaga o pumunta sa hospital kapag masama ang pakiramdam.

Hinihimok ng gobyerno ang mga employer na lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga empleyado ay madaling kumunsulta kung sila ay masama ang pakiramdam.

 1. Mga hakbang sa mga asylum at iba pang institusyon

Mangyaring palakasin ang mga pangunahing hakbang sa pagkontrol sa impeksyon sa mga empleyado. Isaalang-alang ang paggamit ng social testing para sa mabilis na pagtuklas ng mga nahawaang tao.

 I-click dito upang tingnan ang Masusing Alerto sa mga Panukala sa Pagkontrol sa Impeksyon (Kansen Boshi Kodo Tettei Alert – 感染防止行動徹底アラート)

Contact Information

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Coronavirus Vaccine Inquiry Line para sa mga Dayuhan” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Isaalang-alang ang pagkuha ng pang-apat na doses ng bakuna sa covid

2022/07/29 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の検討をお願いします

Mga taong maaaring kumuha ng ikaapat na doses

Ang mga taong kumuha ng pangatlong doses 5 o higit pang mga buwan ang nakalipas at naaayon sa isa sa mga item 1, 2 at 3 sa ibaba.

 1. Mga taong mahigit 60 taong gulang
 2. Mga taong nasa pagitan ng edad na 18 at 60 na may malalang sakit o na-diagnose na may mataas na panganib na lumala ang mga sintomas ng isang manggagamot
 3. Chana Mula 18 taong gulang hanggang 60 taong gulang, medical staff atbp. at mga manggagawa sa mga nursing home, atbp.

Tungkol sa vaccination ticket

Ang mga vaccination ticket para sa ika-4 na dosis ay ipinapadala sa mga taong higit sa 60 taong gulang.

Ang paraan ng pamamahagi ng mga tiket para sa mga taong wala pang 60 taong gulang na kwalipikado para sa ikaapat na doses ay nag-iiba ayon sa munisipalidad, kaya kakailanganin mong suriin ang mga detalye sa pamahalaang munisipyo kung saan ka nakatira.

Kung hindi ka pa nakakakuha ng pangatlong doses, subukang inumin ito..

Kapag natanggap mo ang card ng pagbabakuna para sa ikatlong pagbabakuna, suriin ang institusyong medikal at ang lugar kung saan mo isinasagawa ang pagbabakuna at gumawa ng reserbasyon tulad ng ginawa mo para sa una at pangalawang pagbabakuna.

Mag-ingat sa mga Scam

Libre ang pagbabakuna! Ang gobyerno ay hindi kailanman hihingi ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng mga email at tawag sa telepono.

Contact Information

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Dayuhan” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese