Pinagsamang mensahe mula sa mga Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (Hulyo 15, 2022)

愛知県・岐阜県・三重県知事からの共同メッセージ(2022年7月15日) ~新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために~

2022/07/29 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

~ Upang protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus reinfection~

Ang bilang ng mga kaso ng bagong variant na “BA.5” ay tumataas sa buong bansa.  Ang Aichi, Gifu at Mie prefecture ay nag-uulat din ng maraming bagong kaso.

Sa oras na ito, dumarami ang mga pagkakataong makipagkita at makipag-chat sa iba, habang nagsisimula ang mga pista opisyal sa tag-araw at mga kaganapan tulad ng “Obon”.  Kaya, kinakailangan na gumawa ng mas mahigpit na mga hakbang sa pag-iwas.  Kung tumaas pa ang mga kaso, magiging mahirap na mapanatili ang mga medikal na imprastraktura at mga aktibidad na socioeconomic.

Upang maiwasan ang impeksyon, ang mga awtoridad ay humihingi ng tulong sa lahat ng mga mamamayan at negosyo.

Gawin ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas upang “huwag mahawa at huwag ipasa ang impeksyon”

Mahalagang magsuot ng face mask, maghugas at magdisimpekta ng iyong mga kamay, panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa mga tao, panatilihing maaliwalas ang iyong tahanan at huwag lumabas kapag masama ang pakiramdam mo, bukod pa sa pagkuha ng wastong pangangalaga sa heatstroke.

Sa oras ng pagkain, magsuot ng face mask kapag nagsasalita (Mask Kaishoku – マスク会食) at hangga’t maaari ay iwasang magsalita (黙食 – Mokushoku).  Gumamit ng mga restawran na inaprubahan ng mga pamahalaang panlalawigan.

Huwag kalimutang gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas kapag naglalakbay o kapag babalik sa bahay ng iyong mga magulang

Kung makatagpo ka ng isang matanda o isang taong may malalang sakit, magsuot ng face mask at magpahangin nang madalas sa silid, kahit na nasa loob ka ng bahay.

Iwasan ang mga aktibidad na may mataas na panganib ng impeksyon kapag umalis ka sa bahay.

Isaalang-alang din ang pagkakaroon ng PCR test bago umalis ng bahay.

Subukang magpa third o fourth doses ng vaccine

Inaasahan na ang booster vaccine ng Covid vaccine ay makaiwas sa pagsisimula at paglala ng mga sintomas.  Kung hindi ka pa nakakakuha ng pangatlong dosis, o kung handa ka na para sa ikaapat na pagbabakuna, isaalang-alang ang pagkuha ng bakuna.

Pinagsamang mensahe mula sa mga Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (sa japanese lang)

Contact information

  • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai and Japanese

  • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Call MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie (TEL: 080-3300-8077).

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai and Japanese

Training Course para sa mga Medical Interpreters 2022

2022/07/29 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

2022年 医療通訳育成研修の受講者を募集します

Maraming dayuhan ang nahihirapang makipag-usap nang maayos sa mga doktor at nurse. Mahalaga ang mga medical interpreter sa pagtulong sa magkabilang panig na makipag-usap.

Sa kursong ito, ituturo ang kinakailangang kaalaman para sa medical interpretation at etika sa ospital, gayundin ang mga diskarte sa pag-interpret ng harap-harapan at mga konsultasyon sa telepono.

Matatapos ang pagpaparehistro sa Agosto 10 (Miyerkules), at libre ang bayad sa kurso.

Mga wika kung saan isasagawa ang kurso

Portuguese, Vietnamese, Filipino, Spanish

Selection test

Agosto 20 (Sabado), mula 2pm hanggang 3:30pm

Ang pagsusulit ay gagawin online sa pamamagitan ng Zoom.

Pakitingnan ang link sa ibaba (serbisyo sa Japanese lang) para sa mga detalye tulad ng target na audience, petsa at oras ng pagsasanay, at kung paano mag-apply.

Tignan dito para sa explanatory pamphlet

Tignan dito para sa registration form

Contact

Mie International Exchange Foundation (MIEF) – Person-in-charge: Uto (宇藤) at si Ito (伊藤)

Address: 〒514-0009 Tsu-shi Hadokoro-cho 700 (UST Tsu 3F)

TEL: 059-223-5006

FAX: 059-223-5007

E-mail: mief@mief.or.jp

http://www.mief.or.jp

Source: Mie Prefecture Homepage