Ang ika-1 ng Disyembre ay ang World AIDS Day

毎年12月1日は「世界エイズデー」です

2021/11/18 Huwebes Anunsyo, Kalusugan

Upang maiwasan ang AIDS at wakasan ang pagkiling at diskriminasyon laban sa mga pasyente, ang mga kampanya upang magdala ng kamalayan at edukasyon tungkol sa AIDS ay isinasagawa sa ilang mga bansa.  Sa pag-unlad ng teknolohiya, nagagawa ng gamot na tuklasin ang HIV sa maagang yugto, pati na rin simulan at ipagpatuloy ang paggamot upang maiwasan ang mga sintomas ng AIDS.

Alamin ang tamang kaalaman, at kung nag-aalala kang nahawaan ka, maangyaring magpasuri.

Sa Mie Prefecture, posibleng kumuha ng anonymous HIV test nang libre sa Public Health Centers (Hokenjo – 保健所).

*Para sa higit pang mga detalye, pumunta sa homepage ng Hokenjo o magtanong sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.

Hokenjo Address Tel. No.

 (Sa wikang Japanese lamang)

Petsa ng pagkuha ng test (hindi maaaring makakuha ng test tuwing regular holidays at New Years Eve sa pagitan ng December 28th at January 3rd)
Kuwana Hokenjo Kuwana-shi Chuo 5-71 0594-24-3625 Tuwing Martes mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Yokkaichi Hokenjo Yokkaichi-shi Suwa-cho 2-2 059-352-0595 Tuwing Miyerkules mula 1pm hanggang 3pm

Ika-4 na Miyerkules mula 5:30 pm hanggang 7:00 pm

Suzuka Hokenjo Suzuka-shi Nishijo 5-117 059-382-8672 Tuwing ika-1 ng Martes mula 9 am hanggang 10:30 am

*Magpapatuloy ang testing mula Disyembre 2021 (kinakailangan ang reservation)

Tsu Hokenjo Tsu-shi Sakurabashi 3-446-34 059-223-5184 Tuwing Martes mula 3 pm hanggang 4:30 pm
Matsusaka Hokenjo Matsusaka-shi Takamachi 138 0598-50-0531 Tuwing ika-1 at ika-3 Martes mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm (kinakailangan ang reservation)
Ise Hokenjo Ise-shi Seita-cho 628-2 0596-27-5137 Tuwing ika-2 at ika-4 na Martes mula 9 am hanggang 11 am (kinakailangan ang reservation)
Iga Hokenjo Iga-shi Shijuku-cho 2802 0595-24-8045 Tuwing ika-1 at ika-3 na Martes, 9am hanggang 11am (kinakailangan ang reservation)
Owase Hokenjo Owase-shi Sakabanishimachi 1-1 0597-23-3454 Tuwing ika-2 at ika-4 na Martes mula 9 am hanggang 10 am
Kumano Hokenjo Kumano-shi Ido-cho 383 0597-89-6115 Tuwing ika-2 at ika-4 na Martes mula 1:30pm hanggang 2:30pm (kinakailangan ang reservation)

Makipag-ugnayan  (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Iryo Hoken-bu Kansensho Taisaku-ka Kansensho Taisaku-han

TEL: 059-224-2712

Ang Campaign na “Pumunta sa Anshin Mieria Certified Store, Kumain, at Manalo”!!

2021/11/18 Huwebes Anunsyo, Kalusugan

「あんしんみえリア認証店へ 行って・食べて・当てようキャンペーン」を実施します!

Ang gobyerno ay magsasagawa ng isang kampanyang pangregalo upang manalo ng mga espesyal na produkto ng Mie prefecture tulad ng Matsusaka-gyu sa pamamagitan ng lottery mula sa mga gumamit ng Anshin Mie-ria certified store.

  1. Period

Nobyembre 10 hanggang Nobyembre 30, 2021, Martes (naka-iskedyul)

  1. Target na mga tindahan

Mga tindahan na may mga sticker ng sertipikasyon

Maaari mong suriin mula dito i-click dito.

  1. Paano sumali

Isang campaign participation card ang ibibigay sa mga customer na gumastos ng higit sa ¥700 (bawat tao) sa mga tindaha na certified Anshin Mie-ria sa panahon ng promosyon.  Punan at isumite ito sa tindahan.

  1. Prizes

Category 1 – Matsusaka-gyu

Category 2 – Iga rice

Category 3 – Decopom

Category 4 – Set ng “Shinju-duke” (真珠漬け)

Categoria 5 – Ise-cha (tea)

Campaign poster -> https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000984973.pdf

Contact

Mie-ken Koyo Keizai-bu Chusho Kigyo – Service Sangyo Fukko-ka

TEL: 059-224-3351