Masinsinang mga Hakbang sa Pag-iwas sa Impeksyon ng Mie Prefecture (Enero 21 hanggang Marso 6, 2022)

三重県まん延防止等重点措置(2022年1月21日~3月6日)

2022/01/27 Huwebes Anunsyo, Coronavirus

Mula noong simula ng Enero 2022, unti-unting tumataas ang bilang ng mga kaso ng coronavirus.  Sa mga pagtataya na nagsasaad na ang bilang ay patuloy na tataas sa hinaharap, ilalapat ng Mie Prefecture ang “Masinsinang mga Hakbang sa Pag-iwas sa Impeksyon” – Manen Boshi-to Juten Sochi (まん延防止等重点措置)”, sa wikang Japanese lamang.

Upang maiwasan ang isang sitwasyon kung saan ang mga buhay ay maaaring mailigtas ngunit hindi nagawa dahil sa labis na kapunuan ng mga ospital, hinihiling ng prefecture ang kooperasyon ng lahat sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iwas.

[Mga rehiyon na nasa ilalim ng masinsinang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon]

Buong Mie Prefecture

[Mga rehiyon na nasa ilalim ng mas mahigpit na mga hakbang]

Ika-21 hanggang ika-30 ng Enero

Kuwana, Inabe, Kisosaki-cho, Toin, Yokkaichi, Komono-cho, Asahi-cho, Kawagoe-cho, Suzuka, Kameyama, Tsu, Matsusaka, Taki-cho, Odai-cho, Ise, Toba, Shima, Tamaki, Minami Ise-cho, Watarai-cho, Taiki-cho, Nabari, Iga

Enero 31 hanggang Marso 6

Buong Mie Prefecture

Para sa lahat ng mga residente ng Mie prefecture

 • Sa mga rehiyong nasa ilalim ng mas mahigpit na mga hakbang, iwasang pumunta sa mga restaurant pagkatapos ng regular na oras ng trabaho (8 pm o 9 pm).
 • Iwasang pumunta sa mga mataong lugar o lugar na may mataas na panganib ng impeksyon (sarado, masikip at/o mga kapaligiran na nangangailangan ng malapit na pakikipag-ugnayan).
 • Iwasang maglakbay sa mga rehiyon na nasa ilalim ng masinsinang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon, kabilang ang pagpunta sa mga kadahilanang nauugnay sa trabaho.
 • Habang kumakain, umupo nang hindi lalagpas sa 4 na tao sa iisang mesa, at magsuot ng face mask kapag nagsasalita (Mask Kaishoku – マスク会食) at iwasang makipag-usap (黙食 – Mokushoku).

Sa lahat ng mga negosyante at mangangalakal sa mga rehiyon sa ilalim ng mas mahigpit na mga hakbang

Hinihiling ng prefecture sa mga sumusunod na establisyimento na bawasan ang mga oras ayon sa mga item sa ibaba, at sundin ang iba pang mga hakbang.

Mga Establisyimento

 • Mga restaurant (maliban sa delivery at take-out)
 • Karaoke, mga bar at iba pang entertainment establishment na nakatanggap ng operating permit (Inshokuten Eigyo Kyoka – 飲食店営業許可).
 • Mga wedding halls at iba pang mga lugar na nakatanggap ng awtorisasyon na mag operate (kabilang ang mga banquets o mga event na gaganapin sa mga kapaligiran na may pagtitipon ng maraming tao mula sa mga hotel o inn).

Mga nilalaman ng ordinansa

 • Ang mga establisimiyento na accredited ng “Anshin Mieria”, “Mie’s Anshin Omotenashi Facility Certification System“ na mga sertipikadong tindahan ay maaaring mag operate hanggang 9 ng gabi, kung nagse-serve ng alcoholic beverages, o hanggang 8 ng gabi, kapag walang probisyon ng mga inuming may alkohol, kabilang ang pagpasok ng mga inuming dala mismo ng  mga customer.
 • Ang mga establisimiyento na hindi accredited ng “Anshin Mieria” ay dapat magsara ng 8 ng gabi at huminto sa pagbibigay ng mga inuming may alkohol, kabilang ang pagpasok ng mga inuming dinadala ng mga customer.

Mga consultation desks

 • Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa coronavirus:

Call MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente ng Mie Prefecture (TEL: 080-3300-8077).

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung nahihirapan ka sa pagpapa-reserba sa vaccination:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga dayuhan” (TEL: 080-3123-9173).

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kapag may mga katanungan tungkol sa side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Support languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean at Japanese.

Bakante para sa Metal Molding Course sa Tsu Technical School – ika-unang termino ng 2022

2022/01/27 Huwebes Anunsyo, Coronavirus

三重県立津高等技術学校金属成形科 2022年度 4月入校生の募集

Ang impormasyon sa recruitment sa ibang wika (Japanese, Portuguese, Spanish, English) ay makikita sa ilalim ng pahina.

Target na lugar ng trabaho Mga nilalaman ng trabaho

 • Iron structure = welding, machining at thin metal sheets processing)
 • Metal pieces production = welding at press working
 • Architectural sheet metal = sheet metal processing

Certification

 1. JIS welding certification (SA-2F, SA-3F basic grade)
 2. Certification ng skill training course ng gas welding registered by <Mie Labor Bureau Director Registration Teacher Institution (Mie Labor Bureau No. 17-4)>
 3. Certification ng safety and health special education in Arc Welding.
 4. Certificate of completion ng special education for free grinding and wheel replacement.
 5. (Optional) Slinging skill training course certificate <Registration training institution of Mie Labor Bureau (Mie Labor Bureau No. 20-2)>

Bilang ng maaaring sumali: 10

Training period

Abril 7, 2022 (Huwebes) hanggang Setyembre 2, 2022 (Biyernes) – Duration ng 6 na buwan

(Maliban sa Sabado, Linggo, holiday at mga araw kung saan hindi isinasagawa ang inire-rekumendang pagsasanay)

Oras ng pagsasanay: 8:30 ~ 15:40

Halaga

LIBRE ang tuition

Sa panahon ng entrance procedure, work expenditure, protective equipment, disaster insurance etc. ito ay nagkakahalaga ng 20,000 yen.

Sino ang maaaring  sumali

Yung mga taong motivated upang makakuha ng mga kasanayan at makahanap ng trabaho sa metal forming department at naaangkop sa mga sumusunod:

 1. Isang foreign national na may status of residence na walang restrictions sa pagtatrabaho.
  ※ Subalit, dapat mayroong daily conversation level sa wikang Japanese at nakakapagsulat at nakakapagbasa ng Hiragana
 2. Para sa mga taong walang work experience o kulang sa experience.

Vocational training entrance screening

Ang mga nais sumali sa pagsasanay ay dapat lumahok sa entrance examination.

 1. Araw ng exam
  Unang screening: Pebrero 14, 2022 (Lunes)

Pangalawang screening: Marso 7, 2022 (Martes)

Pangatlong screening: Marso 24, 2022 (Huwebes)
(Mangyaring tandaan na ang pangalawa at pangatlong screening ay hindi maipatutupad kung ang bilang ng mga kalahok ay umabot na sa kapasidad.)

 1. Para sa mga nais na makilahok sa entrance exam, mangyaring sumangguni sa Public Employment Security Office (Hello Work).
  Bilang karagdagan, mangyaring makipag-ugnay sa paaralan bago mag alas-5 ng hapon isang araw bago ang araw ng screening.
 2. Ang entrance examination content ay qualification test, hiragana test, individual interview.
 3. Mangyaring pumunta sa Tsu technical school ng 9:00 am ng petsa ng opening.
 4. Sa araw ng pagsusulit ay siguraduhin na dalhin ang:
 • Pansulat (black ballpoint pen, pencil, eraser)
 • Personal Seal (Hindi tatanggapin ang Shachihata)
 • Residence card (para lamang sa foreign nationals)
 • Hello Work Card and isa sa mga sumusunod:
 1. KOYO HOKEN JUKYU SHIKAKUSHA-SHO para sa mga tumatanggap ng seguro sa pagkawala ng trabaho.
 2. CHOSASHO para sa high school graduates (para sa trabaho)
 3. SHUSHOKU SOUDANHYO (Employment Advice Sheet) para sa mga bagong chugakko graduates
 4. Para sa mga iba pa kaysa sa nabanggit sa itaas, magdala ng identification card (driver’s license, health insurance card, atbp.)

Paraan ng pagpasok

 1. Ang school decision notice at mga dokumento sa pagpaparehistro ay ipapadala lamang sa mga matagumpay na aplikante. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
 2. Hindi maaaring tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng entry sa pamamagitan ng telepono atbp.

Lugar para sa impormasyon, pagpaparehistro at pagtatapos ng kurso

〒514-0817 Tsu-shi, Takachaya Komori-cho 1176-2 Mie Kenritsu Tsu

Kouto Gijutsu Gakko

Kinzoku Seikei-ka Nyukou Tanto: Maeda or Kitamura (mga taong in charge sa metal modeling course)

TEL 059-234-3135  FAX 059-234-3668)

TEL: 059-234-3135

FAX: 059-234-3668

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/bosyuu/tanki/bosyuu_kinzoku.html